Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Essential Living part 2: The Red Essence – Courage, strength and vitality

juni 25 I19:00 - juni 27 I19:00

DKK2100

Dear Friends,

We invite you to the second in a series of workshops on the Essence of the soul
The Essential Living Series is taught by Diamond Logos teacher Brenda Ejderskov. The Series are inspired by the Sufi traditions and contain elements from Buddhism, ancient Greek philosophy and other spiritual paths. We look forward to seeing you there!

Essence is our true nature

When we experience Essence we have the sense of wholeness. In contrast, the lack of contact with our Essence gives us a sense that we have lost our way home, that we have lost our paradise. We are born full of Essence and free of any conditioning. As time passes and childhood programming settles into our system, we gradually lose the connection to our Essence. We then live in a paradoxical state of existence: we are Essence and yet we do not know it.

The Red Essence – one out of five major manifestations of essence

There are five major manifestations of essence that establish our foundation and helps us keep balance.  They help us function well through the oil that they provide in our body and mind. If we see ourselves as an oil lamp, the essence is the oil in the lamp that keeps the flame burning. These fountains of Essence are located in different parts of our body. They are our innate resources that we come in touch with when we begin to experience ourselves beyond our conditioned mind and ego defenses. They are fundamental human virtues such as love, compassion, courage, wisdom, joy, presence, innocence and others. If we picture our True Self as a shining sun, then the essences are like its rays, each ray a different quality the sun is emanating.

The Red Essence is courage, strength and vitality

The Red Essence is courage, strength and vitality, heat, aliveness, vitality and passion for life. It gives us a sense of expansion. It brings the sense of rebelliousness that can ignite the spirit. The absence of Red in our system results in a lack of energy, in depression and apathy. We cannot move; we fear life and lack the strength to face our issues head on. Coming in touch with the Red Essence helps us to break the chains of our childhood conditioning and expand beyond our defenses so we can evolve.

The courage to break free and to grow

In this retreat, we will experience the Red Essence and allow it to flow back into our system once again. We will inquire into the psychological issues which block the connection to the Red Essence and how these issues manifest in our body and our life. We will move from passivity, contraction and dependence into action, expansion and finding our strength to be autonomous. When we discover our aliveness, our essential strength, life becomes full of color and multidimensional. We gain the courage to be who we truly are.

We meet on zoom

The weekend will be conducted over the internet via Zoom, which offers the ability to learn, interact, process from wherever you are located. You will need a computer/smart device with a camera and a good internet connection. We will provide a link with which you can join the online group.

Language: The courses are taught in english
Times: (Copenhagen time GMT +1)
Friday: 19:00 – 22:00
Saturday & Sunday: 8:00 – 18:00 (with morning break, lunch break)

For further information and signing up please write to Brenda brenda.truecontact@gmail.com or call +45-20778612.

Kære venner,

Vi inviterer jer til den anden workshop i forløbet om sjælens essens
Essential Living forløbet undervises af Diamond Logos lærer Brenda Ejderskov. Undervisningen er inspireret af sufi traditionen og indeholder elementer fra buddhisme, kristendom og andre spirituelle veje. Vi ser frem til at se jer online.

Essens er vores sande natur

Når vi oplever vores essens, har vi følelsen af ​​helhed. I modsætning til helhed giver manglen på kontakt med vores essens, os en fornemmelse af, at vi har mistet vores vej hjem, at vi mangler noget. Vi er født frie og fulde af essens. Efterhånden som vi vokser, og programmeringen fra ​​opvæksten sætter sig i vores system, mister vi gradvist forbindelsen til vores essens. Vi lever derefter i en paradoksal eksistenstilstand: vi er essens og alligevel kender vi den ikke.

Rød er en af de større manifestationer af essens

Der findes fem større essenser, der danner grund for vores basisfundament som menneske. De er den “olie”, vi har brug for, for at fungere godt i hverdagen. Hvis vi ser os selv som en olielampe, er essens olien i lampen som giver ild til flammen. Hver essens har sin bestemte lokation i kroppen. Essens er vores medfødte resurser, og den vi er udover vores navn og historie, konditionerede sind og ego-forsvar. Essens er vores fundamentale menneskelige kvaliteter såsom kærlighed, medfølelse, mod, visdom, glæde, nærvær, uskyldighed m.fl. Ser vi os selv som en sol, så er hver essens en af solens stråler med sin egen farve og kvalitet.

Den Røde Essens er mod, styrke og vitalitet 

Den Røde Essens er mod, styrke, varme, vitalitet og liv.  Den giver os en fornemmelse af ekspansion og gør os kontaktfulde. Den bringer en rebelsk fornemmelse som kan tænde vores gnist. Når vi mangler Den røde Essens, mister vi energi, og bliver nemmere deprimerede og apatiske. Vi frygter livet og mangler styrken der kan hjælpe os med at konfrontere livets udfordringer. At komme i kontakt til Den Røde Essens hjælper os til at bryde fri af vores barndoms begrænsninger så vi kan udvikle os.

Modet til at bryde fri og udvikle sig

På denne workshop vil vi opleve Den Røde Essens, når den strømmer i kroppen, og får os til at føle os modige, stærke og fulde af liv. Essensen renser sindet så vi føler os klare og båret af den sande styrke håndterer vi udfordringer uden at tøve. Essensen bringer os det mod, der får os til at møde vores mønstre og ændre de vaner der kræver at blive fornyet. Der er et mod og initiativ, rettet mod os selv, andre og omverdenen. Når styrken strømmer hjælper den os til at sætte grænser. Et ja eller et nej fra hjertet og uden at være bange for at blive forladt. Når vi siger ja eller nej adskiller vi os, og står mere på egne ben med vores egne behov. Sand styrke er venlig men fast.

Online weekend

Denne weekend vil blive gennemført på internettet via zoom. Det giver os muligheden for at lære, interagere og være med uanset hvor man bor. Det kræver at man har adgang til en computer/smart device med et kamera og en god internetforbindelse. Vi sørger for at sende et link, som giver adgang til onlinegruppen.

Sprog: Der undervises på engelsk, med mulighed for oversættelse til dansk

Tid: Dansk tid

Fredag: 19:00 – 21:00

Lørdag & søndag: 8:00 – 18:00 (med 1 times morgenpause og 2 timers frokostpause)

For yderligere information og tilmelding venligst skriv til Brenda på brenda.truecontact@gmail.com

Detaljer

Start:
juni 25 I19:00
Slut:
juni 27 I19:00
Pris:
DKK2100

Sted

Online på Zoom

Arrangør

Diamond Logos Denmark