Om True Contact

Hvad er det der får os til at bryde fri og bevæge os mod noget nyt? Det er vel kærlighed til os selv, og til det der er større. Det er vel kærlighed til livet, og det vi ved af i vores sande natur.

Vi vil helst være den vi er og følge det indre kald vi mærker er sandt. Derfor må vi bryde fri af familienormer og mønstre der begrænser vores indre frihed, i at leve sandhed. Vejen til at realisere sit sande potentiale, er at gøre det indre arbejde, som vil sætte den indre kraft og sandhed fri. True Contact lever for at realisere sig selv og hjælpe andre gøre det samme.

Vores sande natur, er os inderst inde. Det er vores iboende støtte og visdom, og derfor giver det mening og værdi i alle aspekter af livet, at forbinde sig til sig selv.

Vores sande natur hjælper os indefra, med det vi har behov for i situationen. Det kan være gennem en fredfyldt, let, vis, rolig eller anden stabil fornemmelse. Det er ikke nødvendigvis det vi vil have, men det er det, situationen kalder på som vi får. Den sande natur støtter os indefra gennem en i nuet afstemt kvalitet, til gavn for den situation vi er med.  Responsen der kommer indefra har værdi, fordi den leder os mod at skabe autentisk og bæredygtig kontakt. Sammen med responsen kommer en fornemmelse for sand balance, retning og klarhed,

Indre hvile og at gøre fra væren

True Contact arbejder med at slippe illusioner og den gøren det aktiverer. Istedet lytte ind i nuet og mærke efter denne respons og så lade sin gøren komme ud af det. Det kalder på at man sætter farten ned, samt lærer at sanse ind i kroppen med mellemrum. Til det må man lære mere om de responser der kommer fra den sande natur, som er den selvudvikling vi tilbyder.
Det lærer den enkelte at genkende og opfange de fornemmelser og responser som den sande natur møder os med. Hvor illusioner støtter gennem kropsligt "tunge" fornemmelser der lukker, så støtter vores sande natur vej gennem kropsligt lette fornemmelser der åbner. Det lette og det der åbner kan så meget mere end vi ved af, og er noget som vi hver især selv må erfare.

Visdom og bevidsthed guider os

I vores sande natur får vi et roligt og objektivt sind og perspektiv, modsat illusioner som trækker i alle retninger. Virkeligheden er ofte meget enkel og ligetil. Det er de indre illusioner der med deres angstprægede forviklinger og slør gør det vanskeligt at se sin retning. Derfor må vi gå til det der er større, og der på en måde vaske vores perspektiv så vi ser mere klart.

Iboende essens healer os

Vi er født med en selvhealende højere frekvens, som står bag dna og selve hjernens kemi. Når vi vokser op, giver familienormer spændinger, hvilket afskærer denne selvhealende frekvens i dens omløb. De færreste ved at denne frekvens, healer og optimerer balance uden at vi behøver gøre noget andet end give plads. True Contact hjælper andre dette faktum, så de kan overgive healing og ubalance til denne intelligente frekvens både fysisk og psykisk.

Healing af specifikke psykiske og fysiske begrænsninger

Når vi arbejder med nervesystemet, og lytter til den visdom der kommer gennem kroppen, erfarer vi at mange begrænsninger healer. Særligt er angst en tilstand der begrænser, som den højere frekvens neutraliserer gennem en højere kemi i hjernen sat i gang fra den sande naturs visdom.  Denne healing, gøres over tid og gennem indre arbejde.

Vi lærer vi andre om dette faktum, så de bevidst kan genkende og opfange de responser der healer i en psykisk og fysisk kontekst. True Contact ser det lægelige og vores sande natur som to sider af samme sag, de er komplementære.

Indre frihed i kærlighed og fællesskaber

I kærlighed er der ligeledes et behov for indre frihed, som ikke er at forveksle med utroskab, men mere en indre frihed. Normer om gensidig loyalitet, hvor vi skal gøre noget bestemt, hæmmer kærligheden mellem os. Indre frihed frisætter den ægte kærlighed.

Hver især må vi leve den kærlighed vi vil, og tage ansvar. Vi selv erfarer at der i hjertets frihed er et ønske om at have monogame forhold. Det giver vi gerne videre, så indre frihed der vil bryde med loyalitetsbånd, ikke bliver et signal på utroskab. Det er mere et naturligt indre behov, hvor også hjertet slipper uhensigtsmæssige kærlighedsbånd, så det istedet kan  vise sin etiske og autentiske kærlighed i fuldt flor.

Fællesskab og selvstændighed

Enhver har ret til sin egen sandhed og vej ind i livet. Samtidig har vi brug for et fællesskab, men uden at det begrænser os. Fællesskaber der bestemmer en norm og form, blokerer for indre frihed, hvilket ingen har lyst til at begrænse.

Fra vores sande natur kan vi i et fællesskab sætte en intention om at styrke passionen og kærligheden. Til det der er større, og til at lade den enkelte være sin egen vej og visdom. Da kan den fælles passion være indre frihed og sandhed, og således være det fællesskabet er sammen om.

Etik og en universel orden

Arbejdet i True Contact er kærlighed til vores sande naturs indre frihed og sandhed. I os selv og i universet møder vi en naturlig universelle orden, hvis etik guider os i måder vi kan værne om hinanden på. Den universelle etik kan vi hver især træde i overensstemmelse med, og leve ud i handling.