Om True Contact

Sjælens frie flow og essentielle facetter - din himmel på jorden

True Contact er opstået ud af en nysgerrig på livet, med kærlighed til nærvær og indre sandhed. På baggrund af stor smerte i eget liv, sammen med stor glæde, nysgerrig undersøgelse, personlig og faglig udvikling, tilbyder jeg visdom og erfaring i at frisætte sig selv og heale smerte.

"Fra opvæksten er vi låst fast i normer og bindinger, så hvordan sætter vi os selv fri" 

Det starter ofte med at se på de mindsets vi har. "Slip og lade det være for nu" Et ud af mange essentielle mindsets, vi med fordel kan anvende i det daglige liv. Det vil sætte os fri, fra bindinger og normer der begrænser.

"Det største barriere handler om at turde forene sig med sig selv. Hvad og hvem møder vi så? "

Det handler om at opleve og opdage sig selv. Noget kender man noget kender man ikke, og livet er ikke en model eller ramme men et mysterie, der venter på dig at opdage dig selv i.

Og så er der alligevel en ramme - en essentiel ramme. Her mener jeg den stabile essens og bevidsthed som favner dig og er i dig - altid. På din opdagelsesrejse i din hverdag, i dine relationer og i din fremtid - er det denne ramme af indre støtte, næring og vejledning som er vigtig. Vigtig på den måde at det er dine fundamentale, stærkeste og vigtigste resurser til din herdag her og nu og på sigt. Alt dette har du adgang til, men når normer binder dig går du glip af disse. Men der er hjælp at hente.

"Du får vist vejen - som indre fornemmelser, eller gennem ydre spejle og universelle love"

Hvor end man bevæger sig spejler det du møder din sjæls proces. Dette spejl validerer det man oplever, bevidstgør og giver reflektion til hvordan man bedst kan forholde sig.

"Det frie flow i det universelle samspil mellem mennesker, natur, dyr og noget højere - er ren lykke"

At være i livet forenet med sjælens resurser i et så meget som muligt frit flow, er ren lykke. Her er der ingen bindinger til fortid. Ingen bindinger til at få kærlighed gennem andre. Alene en frihed til at elske livet og andre, samt være passioneret i at gøre den forskel man er her på jorden for.

"En livsvej og en livsstil - kontinuerligt indre arbejde, men mere og mere ren lykke med omsorg for liv og klode"

Sjælens essens og flow kan vi se som en livsstil hvor vi er i tæt forening - både når der er lykke, når der er sorg, når der er brug for healing, når der er brug for styrke, når der er brug for at justere handling samt få ting til at ske. I alle livets facetter byder sjælen ind med visdom og støtte, som ikke fås andre steder end i en selv.

Alle workshops og sessioner er en invitation til at ankomme i sig selv - for det er her livet begynder.
Vi starter med at tune in og give tid til at lande. Der er intet pres eller krav til præstation.