Om True Contact

True Contact workshops og sessions er dedikeret til at vågne op til sjælens fundament og intention. Det er en invitation til at møde os selv oprigtigt, heale hjertet og finde styrken til at tage skridt mod vores sjæls intention i livet.

True Contact er døren til vores sande natur, og vi er den der er i denne natur. I vores sande natur møder vi en iboende essens og visdom, som hjælper os i alle aspekter af livet. Det giver mening og værdi, at forbinde sig til sig selv. True Contact er visdommen om den sande naturs fundament, og samtidig det hjertemod der hjælper kursister til at finde det mod det kræver at være sig selv og gå mod sin sjæls intention.

Vores egen indre natur rummer en sand styrke, vilje, glæde, fred, klarhed, medfølelse og timing som evner at svare an på enhver situation. Det kan være gennem en fredfyldt, let, vis, rolig eller anden stabil fornemmelse. Det er ikke nødvendigvis det personligheden vil have, men det situationen kalder på som vores essens åbner i os.
Derfor kan vi altid stole på dens visdom og indre støtte, da den er afstemt med nuet - til gavn ind i den situation vi er i.  Går vi med det vi mærker er sandt og ikke personlighedens lukkede handlinger, skaber vi fremdrift og værdi gennem autentisk handling.


Indre hvile og at gøre fra væren

Workshops og sessioner arbejder med at slippe illusioner og den gøren det aktiverer. Istedet lytte ind i nuet og mærke efter denne respons og så lade sin gøren komme ud af det. Det kalder på at man sætter farten ned, samt lærer at sanse ind i kroppen med mellemrum. Til det må man lære mere om de responser der kommer fra den sande natur, som er den selvudvikling vi tilbyder.
Det lærer den enkelte at genkende og opfange de fornemmelser og responser som den sande natur møder os med. Hvor illusioner støtter gennem kropsligt "tunge" fornemmelser der lukker, så støtter vores sande natur vej gennem kropsligt lette fornemmelser der åbner. Det lette og det der åbner kan så meget mere end vi ved af, og er noget som vi hver især selv må erfare.


Visdom og bevidsthed guider os

I vores sande natur får intuition, klarhed, indsigt, timing, bevidsthed, som i sin rene form giver os et roligt og objektivt perspektiv. Modsat illusioner som trækker i alle retninger, responderer visdommen og bevidstheden på det der er og forholder sig til virkeligheden. Uanset om den er let, middelsvær eller meget svær. Virkeligheden er dog ofte mere ligetil end den er kompliceret. Det er ofte de indre illusioner der med deres angstprægede forviklinger og slør komplicerer virkeligheden, og gør det vanskeligt fx at være klar på sin retning. For at få en bedre kontakt til visdom og bevidsthed, går vi til det der er større som vasker vores perspektiv, så vi ser mere klart.


Essens nærer og healer os

Vi er født med en selvhealende højere frekvens, som står bag dna og selve hjernens kemi. Når vi vokser op, giver familienormer spændinger, hvilket afskærer denne selvhealende frekvens i dens omløb. De færreste ved at denne frekvens, healer og optimerer balance uden at vi behøver gøre noget andet end give plads. True Contact hjælper andre dette faktum, så de kan overgive healing og ubalance til denne intelligente frekvens både fysisk og psykisk.

Når vi arbejder med nervesystemet, og lytter til den visdom der kommer gennem kroppen, erfarer vi at mange begrænsninger healer. Særligt er angst en tilstand der begrænser, som den højere frekvens neutraliserer gennem en højere kemi i hjernen sat i gang fra den sande naturs visdom. Denne healing, gøres over tid og gennem indre arbejde.


Indre frihed i kærlighed og fællesskaber

I kærlighed er der ligeledes et behov for indre frihed, som ikke er at forveksle med utroskab, men mere en indre frihed. Normer om gensidig loyalitet, hvor vi skal gøre noget bestemt, hæmmer kærligheden mellem os. Indre frihed frisætter den ægte kærlighed.

Hver især må vi leve den kærlighed vi vil, og tage ansvar. Vi selv erfarer at der i hjertets frihed er et ønske om at have monogame forhold. Det giver vi gerne videre, så indre frihed der vil bryde med loyalitetsbånd, ikke bliver et signal på utroskab. Det er mere et naturligt indre behov, hvor også hjertet slipper uhensigtsmæssige kærlighedsbånd, så det istedet kan  vise sin etiske og autentiske kærlighed i fuldt flor.

Enhver har ret til sin egen sandhed og vej ind i livet. Samtidig har vi brug for et fællesskab, men uden at det begrænser os. Fællesskaber der bestemmer en norm og form, blokerer for indre frihed, hvilket ingen har lyst til at begrænse.

Fra vores sande natur kan vi i et fællesskab sætte en intention om at styrke passionen og kærligheden. Til det der er større, og til at lade den enkelte være sin egen vej og visdom. Da kan den fælles passion være indre frihed og sandhed, og således være det fællesskabet er sammen om.


Etik og en universel orden

Omdrejningspunktet i True Contact er kærlighed til vores sande naturs indre frihed og sandhed. I os selv og som del  universet lever vi ud fra en naturlig universel orden, hvis etik guider os i måder vi kan være med hinanden på. Den universelle etik kan vi hver især træde i overensstemmelse med, og leve ud i handling.