OM TRUE CONTACT

Workshops og sessions er dedikeret til at støtte sjælens udvikling i dens intention og integritet.

Kraften i sjælens visdom og etik, hjælper os møde os selv oprigtigt Healer vores hjerte og giver os styrke til at tage skridt fremad mod vores sjæls intention i livet.

Det er hjemme i os selv, i sjælens højere frekvens at vi bliver ægte næret når vi er voksne. Her føler vi selvkærlighed. Vi får styrke til at stå op for os selv, som sætter os i stand til at møde livet oprigtigt og blive ægte medskaber.

Kontakten til os selv og til vores sjæl, afhænger af vores opvækst. Det er nødvendigt at arbejde med psykens forsvarsmekanismer, når vi åbner til sjælen for at heale og integrere opvækstens brud.


Warning: file_get_contents(https://truecontact.dk/wp-content/uploads/2021/12/Design-uden-navn-11-kopi.jpg) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/truecontact.dk/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor-imagick.php on line 156
Design uden navn (11)-kopi

SJÆLENS UDVIKLINGSREJSE

I vores sande natur, møder vi en iboende essens og visdom, som hjælper os i alle aspekter af livet. Det giver mening og værdi, at forbinde sig til disse fundamentale resurser. Sand power og visdom er kvaliteter vi bærer i vores sande naturs fundament. True Contact faciliterer denne visdom sammen med det hjertemod, der hjælper andre til at finde deres eget mod til at stå i sig selv. Det kræver kontinuerlig mod og styrke at stå i sig selv og gå mod sin sjæls intention.

Vores egen indre natur rummer en sand styrke, vilje, glæde, fred, klarhed, medfølelse og timing som evner at svare an på enhver situation. Det kan være gennem en fredfyldt, let, vis, rolig eller anden stabil fornemmelse. Det er ikke nødvendigvis det personligheden vil have, men det situationen kalder på, som vores essens åbner i os.
Derfor kan vi altid stole på dens visdom og indre støtte, da den er afstemt med nuet - til gavn ind i den situation vi er i.  Går vi med det vi mærker er sandt og ikke personlighedens lukkede handlinger, skaber vi fremdrift og værdi gennem autentisk handling.


Indre hvile og at gøre fra væren

Workshops og sessioner arbejder med at slippe illusioner og den gøren det aktiverer. I stedet lytte ind i nuet og mærke efter sin værens respons, og så lade sin gøren komme ud af det. Det kalder på at man sætter farten ned, samt lærer at sanse ind i kroppen med mellemrum. Til det må man lære mere om de responser, der kommer fra den sande natur, som er det empowerment True Contact tilbyder.
Her lærer den enkelte at genkende og opfange de fornemmelser og responser, som den sande natur møder os med. Hvor illusioner støtter gennem kropsligt "tunge" fornemmelser der lukker, så støtter vores sande natur gennem kropsligt lette fornemmelser der åbner. Det lette og det der åbner kan så meget mere end vi ved af, og er noget som vi hver især selv må erfare.


Visdom og bevidsthed guider os

I vores sande natur får vi intuition, klarhed, indsigt, timing og visdom som i sin rene form giver os et roligt og objektivt perspektiv. Modsat illusioner, som trækker i alle retninger, responderer visdommen og bevidstheden på dét der er, og forholder sig til den reelle virkelighed. Uanset om den er let, middelsvær eller meget svær. Den reelle virkelighed er dog ofte mere ligetil, end den er kompliceret. Det er ofte tillærte illusioner, der med deres angstprægede forviklinger og slør, komplicerer virkeligheden, og gør det vanskeligt fx at være klar på sin retning. For at få en bedre kontakt til visdom og bevidsthed, går vi til dét der er større og som vasker vores perspektiv rent, så vi ser mere klart.


Healing 

Vi er født med en selvhealende højere frekvens, som står bag dna og selve hjernens kemi. Når vi vokser op, giver familienormer spændinger, hvilket afskærer denne selvhealende frekvens i dens omløb. De færreste ved at denne frekvens healer og optimerer ligevægt, uden at vi behøver gøre noget andet, end at give plads. True Contact hjælper andre med dette faktum, så behovet for healing af uligevægt får hjælp fra denne intelligente frekvens. Det gælder både fysisk og psykisk healing.

Når vi lytter til den visdom der kommer gennem kroppen, erfarer vi at dens formål er at bringe indre uligevægt til indre ligevægt. Særligt er angst en tilstand der bringer uligevægt, hvor visdommens højere frekvens neutraliserer angsten gennem en særlig hvid fornemmelse i kroppen. En fornemmelse der kommer til stede når vi tillader angsten. Denne healing, gøres over tid og gennem indre nænsomt og bevidst arbejde.