Indre frihed

Ønsket om at blive fri af det der hæmmer, begrænser og binder os uhensigtsmæssigt til bestemte levemåder, får os til at gøre oprør og bryde grænser. Vi er født frie, og søger derfor kontinuerligt at eje vores egen indre frihed. Så vi frit må sige nej og sætte grænser. Vælge at være den vi er og leve vores sandhed. Derfor begynder vi den indre og nødvendige søgen, mod at forandre på de indre eller ydre forhold der begrænser.

Space sand frihed

Når vi indstiller os på at forandre på indre og ydre forhold, møder vi Space som er sand indre frihed. Det er den indre kapacitet der sætter os fri og som kan lede os hjem til os selv. Det sker ved at Space opløser de indre barrierer, der hæmmer vores frihed. Når vi ser en nyfødt babys øjne, fornemmer man den grænseløse frihed vi er født med. Denne vender vi tilbage til på en voksen måde.

Ord der kendetegner Space

Vi kender Space i kroppen gennem ord som åbenhed, rummelighed, frihed, tomhed, rum, grænseløs, ubundet, let og en ny begyndelse. Modsat når vi mangler Space i kroppen kender vi det gennem ord som presset, klemt, hæmmet, ufri, begrænset, lukket, behov for luftforandring og det er svært at se muligheder.