Stilhed og power

Med den sorte essens følger en særlig vigtig kvalitet, som er den rene power. En tilstand der hjælper os stå op for os selv og vores sjæls sandhed. Vores afhængighed af at vinde andres gunst, giver i denne tilstand slip, hvilket gør os fri til at udtrykke os sandt. Normalt undertrykker vi vores sande power og anvender i stedet egoets power med kamp og manipulation. Den sorte essens visker behovet for magt og manipulation væk, samtidig med at den giver os et fundament til at udtrykke os fra.

Udover power får vi også en stilhed og en følelse af intimitet med os selv, andre og omverden.

Stille sind uden tanker og tvivl

Der bliver stille i sindet, fordi den sorte essens visker sindet rent for indhold. Det man normalt ved af og husker er væk. Der er stille og man føler sig vågen, men med fravær af den normale aktivitet i sindet. En metafor for dette er skolens ”sorte tavle” der, når den bliver visket ren for indhold, bliver sort og stille i sit udtryk. Den sorte essens er den tilstedeværelse der visker sindet rent for indhold som tvivl og tanker.

Stille intimitet i hjertet

Hjertet er stille i den sorte essens. Det sorte hjerte forbinder os med et større ophavsland der er uendeligt og stille. Nogle føler det som at hjertet ikke er der, men det er det. Hjertet kan stadig føle kærlighed til andre, men som en stille og intim kærlighedskontakt. Negative følelser samt ensomhed transformerer og istedet træder stilhed og intimitet ind i hjertet, i mødet med den sorte essens’ alkymi.

Den sorte essens beskytter vores sande identitet

Den sorte essens har power til at viske sjælen ren for al aktivitet, der ikke hører til i vores fundamentale natur. Ren for tanker og tvivl, had og ensomhed, falsk loyalitet, image og magt. Fra denne rene tilstand er vores identitet og sande natur stilhed og power. Derigennem bliver vi beskyttet gennem vores sande natur, så vi undgår at fortabe os ud i omverdens unødige indhold og forføreriske magtkampe.

Taknemmelig i sig selv

Den sorte essens visker os altså rene, giver os stilhed og et fundament af sand power. En dyb taknemmelighed opstår når det unødige slipper, og vi får os selv tilbage.